On our radar: Revolving Bookcases By Folkform

Vad kan väl vara bättre i dagens digitaliserade värld, än en snygg och stilren bokhylla där endast dina absoluta favoriter får plats att exponeras? Denna tanke ligger bakom Stockholmsbaserade designduon Folkform‘Revolving bookcases’ och vi måste erkänna att tanken är kittlande – inga fler enorma och ofta dammiga bokhyllor, utan i denna är endast det bästa gott nog.

Folkform revolving book casesEnglish: What could possibly be better in today’s digitalised world, than a smart and simplistic bookcase where only your absolute favorites have room to be exposed? This idea lies behind the Stockholm-based design duo Folkform‘s ‘Revolving bookcases’ and we have to admit that the thought is tantalizing – no more oversized and often dusty bookcases, in this one only the best is good enough!